• slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5
1 2 3 4 5

Đăng ký học viên

Bước 1: Bạn hãy điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu để tham gia lớp học trực tuyến tại NewEnglish.vn

Bước 2: Kiểm tra mail hộp thư đến (hoặc Thư rác) để xác nhận thông tin đăng ký.

Bước 3: Đăng nhập để Đặt lịch họcQuản lý tài khoản

Đăng ký thông tin học viên

Chú ý: (*) Những trường bắt buộc bạn phải điền

Thông tin đăng nhập

Tên đăng nhập (*) Ví dụ: binhlaodai
(Tên đăng nhập, tối thiểu 4 ký tự và tối đa 20 ký tự.)

Mật khẩu tài khoản (*)
(Mật khẩu tài khoản, tối thiểu 4 ký tự và tối đa 20 ký tự.)

Thông tin học viên

Tên học viên (*) Ví dụ: Hồ Văn Bình

Email (*) Ví dụ: binhvj@gmail.com
(Vui lòng cung cấp chính xác email, thông tin học viên sẽ được gửi về email đăng ký)

Tên Skype (*) Ví dụ: binhvj
(Vui lòng cung cấp chính xác, nếu đăng ký sai Skype, buổi học sẽ không thể thực hiện được)

Tuổi: